Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme


AYASİS Yazılım ve Bilişim Teknolojileri uzman analiz, tasarım ve uygulama geliştirme ekibi ile farklı sektör ve ölçeklerde, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun yazılımlar geliştirmektedir.


Akademik İş Birliği


Üniversite – Sanayi iş birliğine büyük önem veren AYASİS, projelerinde üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden danışmanlık almakta ve geliştirdiği ürünlerin geçerlilik - güvenirliliğini akademik çalışmalarla desteklemektedir.


Faaliyet Alanları


  • Üniversitelerin ihtiyaçlarına özel yazılımlar geliştirmek (Öğrenci Bilgi Sistemi, Ekders Ücretlendirme Sistemi, vb.)
  • MS, Epilepsi, Demans, Diyabet, Parkinson vb. dejeneratif özelllik taşıyan hastalık gruplarının bilişsel rehabilitasyonuna yönelik yazılımlar üretme
  • Çocukların zihinsel gelişimine yönelik yazılımlar geliştirme

Geçmiş Proje Deneyimimiz