Ar-Ge Çalışmaları

İmza Tanıma ve Doğrulama Sistemi

Off-Line Signature Verification and Recognition By Support Vector Machine

İmzalar resmi ve yasal belgelerde ve banka dökümanlarında güvenliği sağladığı için, imza tanıma ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla verimli otomatik çözümler geliştirme ihtiyacı artmıştır. Bu projede support vector machine yöntemi ile imza tanıyan bir sistem geliştirilmiştir. Doğru tanıma başarısı; %98, hata payı; %2' dir.

Bu proje CEBIT 2004’te Yıldız Teknik Üniversitesi’ni temsil etmiştir. EUSIPCO 2005 (European Signal Processing Conference), CAIP 2005 (Computer Analysis of Images and Patterns)’ e katılmıştır.


Yangın Tespiti

Video Görüntülerinde Renk ve Hareket Özelliklerinden Yangın Tespiti

Bu çalışmada, doğal ortamlardan alınan hareketli renkli görüntüler kullanılarak yangın tespiti yapan gerçek zamanlı çalışacak bir sistem tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.

Yapılan çalışma iki temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada görüntüdeki alev renk özelliklerine sahip alanlar tespit edilip ikinci aşamada bu alanların alev hareket özelliklerine sahip olup olmadıkları tespit edilmiştir. Renk tespiti aşamasında değişik ortamlarda çekilmiş yangın fotoğraflarından alınan örnek parçaların farklı renk uzaylarındaki durumu değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonunda, alev renginin YCbCr uzayında Y-Cb ve Cb-Cr ikilileri arasındaki üçgen bağıntılarından otomatik olarak elde edilebileceği ortaya konmuştur. Üç renk bileşeni de ilgili bağıntıları sağlayan pikseller alev olarak işaretlenmiş ve ikinci aşamada bu piksellerden oluşan bağlı bileşenlerin hareketleri incelenmiştir. Hareket tespiti şamasında alev bileşenlerinin yer değiştirme ve titreşim hareketlerine ait karakteristik özellikler çıkartılmıştır. Bu özellikleri sağlayan bileşenler alev bileşeni olarak kabul edilmiş ve son adımda bu bileşenlerin bütün olarak hareketleri incelenerek yangın hakkında büyüme hızını ve yönünü gösteren ek bilgiler üretilmiştir.

Geliştirilen yangın uyarı sistemi, gerçek orman yangını görüntüleri ve yangın renk özelliklerine benzer özellikte nesnelerin bulunduğu yangın içermeyen görüntülere ait farklı senaryolar içeren videolar ile test edilmiştir. Test sonucunda sistemin doğru alarm üretme başarısının %95.8 ve yanlış alarm üretme oranının %1.9 olduğu belirlenmiştir.

Sistemin çalışma hızı değerlendirildiğinde, yangın alarmı verme hızınının gerçek zamanlı çalışması için yeterli olduğu görülmüştür.


Engel Tanıma ve Aşma Sistemi

Stereo Görme İle Hareketli Görüntülerde Engellerin Uzaklık Ve Boyutlarının Gerçek Zamanlı Bulunması

Engel tespiti ve engel asma konularındaki çalısmalar, basta askeri uygulamalar olmak üzere, sınır muhafaza, itfaiye, polis ve sivil savunma konularında faaliyet gösteren robot uygulamalarının; insan yasamına elverisli olmayan ortamlarda (radyasyonlu ortam, su altı, uzay, vb.) uzaktan kontrollü olarak çalısan operasyonel uygulamaların; süpheli sahısların teshisi, trafik kontrolü ve düzenlenmesi, insansız gözetim, insansız araç navigasyonu, depo yönetimi gibi sistemlerin en önemli arastırma alanlarından biridir.

Bu çalışmada, iki kamera ile alınan hareketli görüntüleri degerlendirerek, otonom araçlara ya da mobil robotlara engel tanıma ve engel asma özelliklerini kazandırmayı hedefleyen gerçek zamanlı bir sistem gelistirilmistir.

Platformun duragan degil hareketli olması, hareketi esnasında sistemin çalısacagı ortamın sürekli degismesi, dolayısıyla ortamdaki engellerin daha önceden belirlenmis sabit nesneler olmaması, stereo görme özelligi kullanılarak görüntünün üç boyutlu degerlendirilmesi ve tüm bu islemlerin gerçek zamanlı yapılması gelistirilen sistemde göz önünde bulundurulan karmasıklık düzeyi yüksek problemlerdir.

Engelin kameraya olan uzaklıgı ve boyutları, +10 cm, -10 cm hatayla dogru hesaplanmıstır. Aynı zamanda gerçeklestirilen sistemin gerçek zamanlı bir uygulamanın en büyük gereksinimlerinden biri olan hız konusunda yeterli oldugu görülmüstür.