MsSOFT

Multiple Skleroz (MS) Hastaları için Kognitif Rehabilitasyon Programı


MSSOFT, ülkemizde ilk kez Türk bilgisayar mühendisleri, nörolog ve psikologlar tarafından MS hastalarına özel olarak geliştirilmiş bilişsel yenileme ve bilişsel koruma içeren kognitif rehabilitasyon aracıdır.


MS'te Etkilenen Bilişsel Fonksiyonlar


  • bellek (hafıza),
  • öğrenme ve geri çağırma,
  • sözel akıcılık (kelime bulma),
  • dikkat ve konsantrasyon,
  • soyutlama ve problem çözme,
  • planlama ve programlama,
  • bilgiyi işleme,
  • yargılama ve çözümleme,
  • görsel-mekansal işlevler


Çoğu zaman kısa süreli bellekten önce çalışma belleği etkilenmektedir. Genellikle bir bilgiyi kaydetme konusunda probleme sebep olmayan MS, bilginin hatırlanmasında ise sorun olabileceğine işaret etmektedir. Birden fazla uyarıcıya aynı anda odaklanılması gereken ve dikkat gerektiren işlemlerde bilgi işlemleme hızında yavaşlama söz konusudur. MS'te bilişsel işlevler, lezyonların yerine, doğasına ve derecesine bağlı olarak MS'in alt türlerine göre değişmektedir.

MsSOFT, MS hastalığında karşılaşılan bilişsel işlev bozukluklarının yenilenmesi ve korunmasına yardımcı olan egzersizleri içerir.

Detaylı Bilgi