Ek Ders (EUS)

Ek Ders Ücretlendirme Sistemi (EUS) Nedir?


Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar Yükseköğretim Kurululu tarafından belirlenmiştir.

EUS, üniversite fakülte, yüksekokul veya ensititülerinde derse giren akademik personel ile üniversite dışından gelen akademisyen, serbest meslek sahibi veya öğretmenlerin ek ders ücretlerini mevcut yönetmeliklere uygun olarak hesaplayan bir otomasyon sistemidir.

EUS, ülkemizde geliştirilen ve otomasyon şeklinde çalışan web tabanlı ve yönetmeliklerle değişebilecek parametrelere uyumlu, bu amaç doğrultusunda tasarlanmış ilk ve tek yazılımdır.

EUS, zaman ve mekan bağımsız olarak fakülte, bölüm, öğretim üyesi ve idari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir ve sürekli çalışan donanımlar üzerinde, günümüzün gelişmiş yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulama sunucuları kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir Internet uygulamasıdır.


EUS Hangi Amaçla Geliştirilmiştir?


Ek ders ücreti ödemelerinin hesaplanmasında uyulacak olan esaslar oldukça karmaşık olmakla birlikte birçok ayrıntıyı da berebarinde içermektedir.

Çoğu üniversitede ek ders ücretlerinin hesaplanması işi, bir otomasyon sistemi üzerinden değil, üniversite idari personelleri tarafından el ile yapılmaktadadır. Kontrollerin ve hesaplamaların idari personel tarafından el ile yapılması oldukça zahmetli olmanın yanında, birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Gereğinden fazla iş gücünün bu iş için harcanması, zamanın verimli kullanılamaması, akademik personellerin ek ders ücreti ödemelerinin çok geç yapılması, verilerin bilgisayar ortamında saklanmaması ve en önemlisi de hesaplamaların yanlış olmasına bağlı olarak akdemik personele eksik veya fazla ödeme yapılması yaşanabilecek başlıca problemlerdir.

Geçtiğimiz yıllarda birçok üniversitede öğretim üyelerine ait izin, rapor veya derse katılmama gibi durumların takipsizliğinden dolayı hatalı ödemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Hatalı ek ders ücreti ödemeleri yüzünden iç denetimlerde veya Sayıştay denetimlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır.

Geliştirilen Ek Ders Ücretlendirme Sistemi ile bu konuda üniversitelerde hali hazırda yaşanan ya da yaşanabilecek problemleri ortadan kaldırmak, üniversitelerdeki iş akışını rahatlatmak, ihtiyaç duyulan iş gücünü azaltmak ve üniversitelerde ek ders ücretlerinin hesaplanmasında standart bir prosedürün izlenmesi hedeflenmektedir.