• hakkımızda

    AYASİS KİMDİR?

    YARATICI VE YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ

    AYASİS, bilgi birikimi ile güvenilir, yenilikçi
    ve özgün çözümler geliştirir.

    Biz Kimiz

Biz Kimiz

2010 yılında kurulan AYASIS, 2011 yılından bu yana Y.T.Ü Teknoparkı bünyesinde faaliyet göstermekte olup eğitim ve sağlık kurumlarına yönelik yazılım çözümleri geliştirmektedir.

AYASİS, yazılım geliştirme faaliyetlerine üniversitelerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımlar geliştirerek başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde aktif olarak kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi (USIS) ve Ek Ders Ücretlendirme Sistemi (EUS) firmamız bünyesinde geliştirilmiştir. EUS, ülkemizde geliştirilen ve otomasyon şeklinde çalışan web tabanlı ve yönetmeliklerle değişebilecek parametrelere uyumlu, bu amaç doğrultusunda tasarlanmış ilk ve tek yazılım olma özelliğini taşımaktadır.

AYASİS; dünya üzerinde ilk defa MS (Multiple Skleroz) hastalarının kognitif rehabilitasyonu için kullanılan MSSOFT Yazılımını geliştirmiştir. MSSOFT ürünü ülkemizin en önemli 15 tıp fakültesinde kullanılmaktadır. MS hastalığı haricinde bilişsel hasara sebep olan diğer hastalık grupları için de NoroSOFT Kognitif Rehabilitasyon Programı geliştirilmiştir. NOROSOFT ise Türkiye genelinde 5 araştırma hastanesinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Dünya üzerindeki toplam nüfusun %8'ine öğrenme bozukluğu, %4'üne ise dikkat eksikliği teşhisi konulduğu bilinmekte olup ülkemizde ise öğrenme bozukluğu olan birey sayısı %7, dikkat eksikliği olan birey sayısı ise %5 olarak tahmin edilmektedir.

Buna karşın, ülkemiz sınırları dahilinde; bireylerin bilişsel yapılanmalarını ve zihinsel fonksiyonlarını geliştirmek amacı ile geliştirilmiş yerli teknoloji ürünü her hangi bir teknoloji bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2023 hedefleri doğrultusunda, öğrenme kabiliyeti yüksek bireylerin yetiştirilmesi ve ülkemiz eğitim sisteminin güncel teknoloji ile desteklenmesi hedefiyle firmamızın başlattığı Ar-Ge çalışmaları 2013 yılından beri devam etmektedir.

Üniversite – Sanayi işbirliğine büyük önem veren ve bünyesinde birçok öğretim üyesini danışman olarak barındıran AYASİS 2014 yılı “Akademik İş Birliği Yıldızı” ödülüne layık görülmüştür.