USIS

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğrenci Bilgi Sistemi (USIS)


Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğrenci Bilgi Sistemi USIS, zaman ve mekan bağımsız olarak Fakülte, Bölüm, Öğretim Üyesi, Öğrenci ve İdari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir ve sürekli çalışan donanımlar üzerinde, günümüzün gelişmiş yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulama sunucuları kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir Internet uygulamasıdır.

Her Bilgi Sisteminde olduğu gibi, USIS içinde süreklik ve sistem içindeki aktörler arasındaki eşgüdüm dikkate alınarak en etkim işleyişi sağlayacak olan mantıksal yapı kurulmuş, en kısa sürede ve etkin şekilde işlemleri yerine getirmeyi sağlayacak görsel tasarım ile desteklenerek titiz bir kodlama süreci sonucunda modüller üretilmiş, gelişen ve değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak da üretilmeye devam edilmektedir.


USIS üzerinde


  • Fakülteler; öğrencilerini takip edebilme, karar işleyebilme, dersler ve gruplar ile ilgili bilgileri görebilme, notu verilmemiş derslerin listesini alabilme, çift anadal işlemleri yapabilme vb.
  • Bölümler; eğitim Planlarına bağlı olarak her dönem ders açma, kapasite belirleme ve haftalık ders planlarını yapma, sınıf ve ders listeleri basabilme, danışman atayabilme, staj ile ilgili işlemleri yapabilme, öğrencileri takip edebilme vb.
  • Öğrenciler; ders ekleme/silme/saydırma, aldığı dersleri, notlarını, ortalamasını, staj bilgilerini, özlük bilgilerini görebilme, yabancı dil yeterlilik sınavlarına kayıt olabilme vb.
  • Danışmanlar/Öğretim üyeleri; danışmanı olduğu öğrencileri takip edebilme, ders ekleme/silme işlemlerini gerçekleme, kayıt belgesi alabilme, ders listesi alabilme, ders notları işleyebilme vb.
  • İdari Birimler; eğitim planları ve dersleri düzenleme, Öğrencilerin kayıt, mezuniyet, izin ceza işlemlerini yapabilme, ders, not, sicil, askerlik belgelerini düzenleme vb. gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir.